Prekladateľ poézie ako druhý autor a povinnosti redaktora poézie

Webinár s Ivanou Hostovou

Miesto konania: Platforma MS Teams

Vstupné:
Členovia a členky DoSlov majú vstup zadarmo, stačí sa vopred prihlásiť na adrese halova@doslov.sk
ostatní: 10 eur, faktúru s údajmi na platbu pošleme po registrácii na adrese halova@doslov.sk

Bližšie informácie:

Básnický preklad ako úzkoprofilová oblasť prekladateľskej práce zvykne budiť rešpekt, nervozitu, ba priam strach. S básnickými prvkami sa však pritom stretávame v rôznych typoch textov. Natrafíme na ne v populárnych románoch aj v rešpektovanej próze; rýmy, prácu s rytmom, opakovaním hlások a slovnými hrami nájdeme v reklamách aj názvoch všakovakých diel literárnych či audiovizuálnych. A aj taký preklad piesňového textu má mnoho spoločné s básnickým prekladom. Iste, preklad poézie viazanej a rýmovanej môže nemálo potrápiť a stáva sa, že aj retrográdny slovník to vzdá. Viazaná poézia je však v súčasnej živej, dnes písanej básnickej tvorbe veľmi zriedkavá. Namiesto nej prevláda voľný verš a veľký priestor prekladateľskej kreativite poskytuje preklad nekonvenčnej poézie.

Konkretizácia redaktorskej práce v tomto kontexte závisí od typu poézie, ktorý sa v preklade dostáva novému publiku. Pri redakcii je, podobne ako pri preklade, kľúčové rozpoznanie toho, v čom spočíva účinnosť, príťažlivosť textu a aký má konkrétny štylistický charakter – ironický, temný, povznášajúci, patetický atď. Pri redakcii sa môžeme viac ako pri preklade sústrediť na cieľový kontext, a preto sa dokážeme s väčším odstupom zhodnotiť, či použitie prostriedkov, ktoré volil prekladateľ či prekladateľka, bude mať želaný účinok.

Na tomto webinári si teda povieme o preklade haiku aj rokových veršov, vyčíhame si zákerné osamotené verše striehnuce na nás v nebásnickom texte, predstavíme si komplexný proces knižného prekladu voľného verša súčasnej poetky od výberu textu cez jeho pretlmočenie, redakciu až po jazykovú korektúru, zameriame sa na samotnú redakčnú prácu a ukážeme si nekonvenčné preklady nekonvenčných textov.

Ivana Hostová (1983) pôsobí na Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied a primárne sa venuje slovenskej aj anglofónnej poézii v reflexii aj v preklade. Okrem literárnovedných a translatologických statí časopisecky aj knižne publikuje preklady z angličtiny aj do nej. V roku 2017 s Petrom Macsovszkým redakčne pripravila číslo Revue svetovej literatúry zamerané na súčasnú americkú literatúru, knižne jej naposledy vyšiel preklad básnickej zbierky Donny Stonecipher Modelové mesto (Skalná ruža, 2019). Momentálne pracuje na preklade debutového románu Johna Fowlesa Zberateľ, ktorý plánuje vydať vydavateľstvo BRAK a na preklade výberu z novej zbierky Nóry Ružičkovej Súčasnosti (kniha vychádza vo vydavateľstve Skalná ruža v tomto roku) pre časopis Asymptote, ktorý za našu geografickú oblasť rediguje Júlia Sherwood.

Ako nás citovať: Halová, Lucia. 2021. Prekladateľ poézie ako druhý autor a povinnosti redaktora poézie. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/prekladatel-poezie-ako-druhy-autor-a-povinnosti-redaktora-poezie/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti