Balogáčová Diana

 • nemčina
 • biografia
 • detektívka
 • dráma
 • esej
 • fantasy
 • fikcia
 • komiks
 • motivačná
 • odborná
 • poézia
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež
 • sci-fi

Študovala som učiteľstvo nemčiny a histórie a momentálne som denná doktorandka na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov