Belicová Natália

 • angličtina
 • biografia
 • detektívka
 • esej
 • fantasy
 • fikcia
 • komiks
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež
 • sci-fi

Magisterský titul z angličtiny som získala na Masarykovej univerzite, kde som študovala odbor filológia. Z anglického jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry mám bakalársky titul. V súčasnosti som lektorkou v jazykovej škole Inlingua Nitra, kde vyučujem angličtinu. Doposiaľ som sa venovala skôr odbornému prekladu pre agentúru, kde som pracovala najmä s marketingovými a technickými textami, ale do rúk sa mi dostalo aj pár kníh pre tých najmenších. Niekoľko prekladov som robila pro bono pre neziskové a mimovládne organizácie. Láka ma však prekladanie beletrie, keďže som zanietenou čitateľkou. Mojou najobľúbenejšou voľnočasovou aktivitou je španielčina a čítanie umeleckej a žánrovej prózy ako je new weird, sci-fi a fantasy.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov