Borišincová Jana

  • japončina
  • biografia
  • detektívka
  • fantasy
  • fikcia
  • komiks
  • motivačná
  • pre deti
  • pre mládež

Japonologička a prekladateľka z japonského jazyka. Prekladu sa po odbornej stránke venovala aj v diplomovej práci zameranej onomatopoje, nakoľko sú v japončine hojne zastúpené aj využívané ako v bežnom živote, tak aj v literatúre. Nateraz nemá vydanú knihu ani preklad. Vo voľnom čase sa však venuje písaniu a čítaniu literatúry aj účasti v literárnych a prekladateľských súťažiach.

Bakalárske štúdium absolvovala na Masarykovej univerzite (2015 -2019), magisterský titul získala na Univerzite Komenského (2019 – 2021) a rok strávila ako výmenný študent v Japonsku na Univerzite Ritsumeikan (2017 – 2018).

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek