Capeková Jana

  • nemčina
  • odborná
  • populárno-náučná

Som prekladateľka a učiteľka, s pôvodne právnickým vzdelaním, momentálne na voľnej nohe, prvý preklad bol z nemčiny, populárno-náučná kniha Rechte haben-Rechte kriegen (určenú pre sociálnych pracovníkov o komunitnom bývaní v NSR, zákazka bola od OZ Výbor na ochranu práv detí a mládeže v náhradnej výchove, kniha nevyšla pre nedostatok financií). Zaujímavá bola skúsenosť s prácou pre českého psychológa Jeronýma Klimeša (kniha nevyšla kvôli nenájdeniu vydavateľa) Partneři a rozchody, keď som prekladala z češtiny časti jeho knihy. Momentálne prekladám zvukovo-obrazový záznam Rasizmus v nás, z nemčiny do slovenčiny. Učím sa francúzsky a zdokonaľujem v angličtine, rada varím a komunikujem.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov