Čellárová Ivana

  • chorvátčina
  • nemčina
  • biografia
  • esej
  • fikcia
  • populárno-náučná
  • pre deti
  • pre mládež

Vyštudovala som študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, jazykovú kombináciu nemecký jazyk a kultúra – chorvátsky jazyk a kultúra na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala som vzdelávacie pobyty na univerzitách v chorvátskom Záhrebe, v nemeckom Stuttgarte a Regensburgu. Aktuálne pracujem pre spoločnosť, ktorá je lídrom na nemeckom telekomunikačnom trhu. Okrem prekladu umeleckej literatúry sa zaoberám prekladom marketingových, právnych, súkromných a všeobecných dokumentov.

Publikačná činnosť

  • 2017 Tuga Tarle Ariadnina niť AnaPress
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov