Goldiňáková Veronika

  • angličtina
  • ruština
  • biografia
  • detektívka
  • esej
  • fikcia

Študujem magisterský stupeň prekladateľstva a tlmočníctva na FiF UK v Bratislave, v kombinácii anglický a ruský jazyk. Pri katedre rusistiky vediem klub študentov Rusalka, v ktorom sa venujeme nielen divadlu, ale aj ruskej literatúre a kultúre a snažíme sa šíriť osvetu o prekladateľstve medzi mladších študentov.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov