Kerestyová Margaréta

 • angličtina
 • španielčina
 • biografia
 • dráma
 • esej
 • fikcia
 • odborná
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež

Vyštudovala som fonetiku a anglický jazyk a prekladateľstvo a tlmočníctvo so zameraním na španielsky jazyk na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Prekladám zo španielčiny a angličtiny, prevažne odborné, technické texty a dennú tlač. V oblasti literatúry sa zameriavam najmä na preklad súčasnej hispanofónnej literatúry. Ako audiovizuálna prekladateľka spolupracujem s festivalmi Medzinárodný filmový festival a Festival Inakosť. Rada by som sa aktívne venovala literárnemu prekladu zo španielčiny a angličtiny.

Publikačná činnosť

 • 2016 Rubén Darío DQ Revue svetovej literatúry
 • 2013 Čarovné rozprávky Viktoria print
 • 2013 Zlaté rozprávky Viktoria print
 • 2013 Zvuky dvora Viktoria print
 • 2013 Zvuky džungle Viktoria print
 • 2012 Biblia pre mládež Viktoria print
 • 2011 Castro Borrego, Fernando Pokoj, vášeň a vina Pablo Picasso: Suite Vollard- Láska a smrť, GMB
 • 2006 Vargas Llosa, Mario Raj je za rohom (kap. III, kap. XII) Revue svetovej literatúry
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov