Kohanová Kristína

  • angličtina
  • biografia
  • esej
  • fantasy
  • fikcia
  • komiks
  • odborná
  • populárno-náučná
  • pre mládež
  • sci-fi

Som študentka štvrtého ročníka filológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študujem kombinovaný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický jazyk) a filozofiu. Vo svojej bakalárskej práci som sa venovala kritike prekladu gotického románu Mních.

V roku 2022 som nabrala odvahu zapojiť sa do svojej prvej súťaže Akademický Prešov, kde sa mi v kategórii Umelecký preklad podarilo umiestniť na druhom mieste. Zaujíma ma tiež preklad titulkov a vo svojej diplomovej práci sa budem zaoberať titulkovacími štandardami na Slovensku.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov