Komžík Michal

 • angličtina
 • nemčina
 • biografia
 • esej
 • komiks
 • odborná
 • poézia
 • populárno-náučná

Som vyštudovaný tlmočník a prekladateľ. Študoval som v kombinácii anglický a nemecký jazyk na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Už päť rokov som tlmočník, prekladateľ a performer na voľnej nohe. Čo tlmočím? Všetko čo sa dá! Najradšej mám tlmočenia strojárenských zariadení a technológií. Čo prekladám? Odbornú literatúru a články, technické návody, technologické brožúry a na konte mám aj 3 knihy. Kuchárku, román a knihu o vtáctve na záhradách. Často prekladám poéziu, úryvky z románov, poviedky a články do viacerých časopisov. Čo je to performer? Potulný gašpar, ktorému treba aj zaplatiť! Najviac sa v tejto oblasti venujem Slam Poetry.

Publikačná činnosť

 • 2020 Axel Gutjahr Vtáky v záhrade - Pozorovať, spoznávať, ochraňovať Ikar - Edícia Príroda
 • 2018 Winter Renshaw Dokonalá ilúzia Ikar
 • 2017 Nina Engelsová Zelené koláčiky Ikar - Edícia Príroda
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov