Kubuš Martin

 • angličtina
 • biografia
 • detektívka
 • dráma
 • esej
 • fantasy
 • fikcia
 • poézia
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež
 • sci-fi

Študoval som na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v programe Prekladateľstvo a tlmočníctvo (anglický a poľský jazyk). Doktorandské štúdium v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo som ukončil v roku 2015 na Prešovskej univerzite v Prešove, a dizertačnú prácu zaoberajúcu sa humorom v diele W. Allena som pretavil do monografie Woody Allen v slovenskom preklade (Belianum, 2015). Pracujem na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, kde vyučujem umelecký preklad, anglickú literatúru, analýzu textu a iné premety súvisiace s odborom. Pôsobím ako zástupca šéfredaktora časopisu Kritika prekladu, a taktiež som členom redakčnej rady časopisu pre mladú literatúru Orol tatranský.

V snahe skvalitniť svoje pôsobenie na akademickej pôde kombinujem teóriu s praxou – venuje sa prekladaniu z angličtiny do slovenčiny pre rôzne vydavateľstvá (Tatran, Ikar, Spolok svätého Vojtecha, Absynt, Aktuell a pod.). Príležitostne publikuje aj časopisecky (Revue svetovej literatúry, Dotyky, Slovenské pohľady, Orol tatranský).

Na konte mám niekoľko ocenení. V r. 2015 som získal prvú prémiu Ceny Mateja Bela v kategórii odborného alebo spoločensko-vedného prekladu za preklad diela Zelóta – Ježiš Nazaretský a jeho doba z pera kontroverzného amerického teológa iránskeho pôvodu Rezu Aslana. V roku 2016 porota Ceny Jána Hollého ocenila môj preklad knihy Woodyho Allena Bez peria prvou prémiou. Ďalšiu prémiu som získal v roku 2017, tentoraz za preklad románu Anthonyho Doerra Svetlo, ktoré nevidíme.

Venujem sa aj vlastnej umeleckej tvorbe, v roku 2016 som debutoval románom Ani ryba, asi rak (Tatran), v roku 2019 mi vyšla modlitebná knižka pre deti s názvom Lampášik (Spolok svätého Vojtecha). Môj druhý román Dvadsaťdva dier v rodnej zemi vyšiel koncom roka 2020 vo vydavateľstve Signis.

Publikačná činnosť

 • 2021 C. J. Sansom Zánik Aktuell
 • 2020 Michael Finkel Posledný pustovník Absynt
 • 2020 John Steinbeck Potulky s Charleym po stopách Ameriky Absynt
 • 2020 Brian Kolodiejchuk Cestami milosrdenstva Spolok svätého Vojtecha
 • 2019 Christian White Nezvestná Tatran
 • 2019 Bruce Marshall Plná slávy Spolok svätého Vojtecha
 • 2019 John Henry Newman Apologia pro Vita Sua Spolok svätého Vojtecha
 • 2018 Fiona Mozleyová Kráľovstvo Elmet Ikar
 • 2017 B. A. Parisová Za zatvorenými dverami Aktuell
 • 2016 Anthony Doerr Svetlo, ktoré nevidíme Ikar
 • 2016 Wm. Paul Young Eva Tatran
 • 2015 Woody Allen Bez peria Tatran
 • 2014 Mike Carson Manažér - Pohľad do mysle futbalových trénerov Tatran
 • 2014 Reza Aslan Zelóta (Ježiš Nazaretský a jeho doba) Tatran
 • 2012 Saki Krvilačné tety a iné zvery Europa s. B. Kráľovou a M. Djovčošom
 • 2012 Laura Hillenbrandová Nezlomený Tatran
 • 2012 Patrick deWitt Bratia Sistersovci Artforum
 • 2011 Woody Allen Nežiaduce účinky Tatran
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov