Magová Gabriela

 • maďarčina
 • fikcia
 • poézia

Vyštudovala som slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, pracovala som v Ústave svetovej literatúry SAV. Prekladám prózu a poéziu z maďarčiny. Knižne mi vyšli preklady románov Györgya Dragomána (Biely kráľ, Hranica), Sándora Máraiho (Vzbúrenci, Hlas, Posila) a Antala Szerba (Cesta za mesačnej noci), poviedkových zbierok Józsefa Gazdaga a Pála Száza, zbierky básní Krisztiny Tóth a monografie Endreho Bojtára Vysnívali sme si vlasť a národ. Som spoluzostavovateľkou kníh Tvorivosť literárnej recepcie (2008, s J. Görözdi) a Deväť životov. Rozhovory o preklade a literárnom živote (2015, s R. Passiom).V rokoch 2016 až 2018 som bola šéfredaktorkou Revue svetovej literatúry. V súčasnosti pracujem ako redaktorka v Slovenskom rozhlase.

Publikačná činnosť

 • 2021 László Krasznahorkai Melanchólia vzdoru BRAK
 • 2019 György Dragomán Hranica Zelený kocúr
 • 2018 Antal Szerb Cesta za mesačného svitu Zelený kocúr
 • 2015 Pál Száz Mŕtva zem, mŕtve dievčatá Kalligram
 • 2014 József Gazdag Výhľad na strieborné smreky Kalligram
 • 2013 Sándor Márai Posila Kalligram
 • 2012 Sándor Márai Hlas Kalligram
 • 2011 Sándor Márai Vzbúrenci Kalligram
 • 2010 Endre Bojtár Vysnívali sme si vlasť a národ..." : osvietenstvo a romantizmus v stredo- a východoeurópskych literatúrach Ústav svetovej literatúry SAV
 • 2010 Krisztina Tóth Básne Ars Poetica
 • 2008 György Dragomán Biely kráľ Kalligram
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek