Mlynarčíková Mária

  • angličtina
  • nemčina
  • detektívka
  • populárno-náučná

Po takmer 25 rokoch venovaných striedavo tlmočeniu a odbornému prekladu som sa odhodlala na najvyššiu métu – literárny preklad. Teší ma, keď prispejem k hladkej komunikácii ako tlmočníčka, ale pri tlmočení nemám toľko priestoru pohrať sa s jazykom, ako pri knihe. Milujem slovné hry, idiómy, a takzvané nepreložiteľné slová. Čím väčšia výzva, o to viac sa na ňu teším a knihy sú zatiaľ tou najväčšou profesionálnou výzvou.

Publikačná činnosť

  • 2019 Stefanie Stahl Tvoje vnútorné dieťa si musí násť svoj domov Noxi
  • 2019 Sebastian Fitzek Pacient Tatran
  • 2019 Sebastian Fitzek Darček Tatran
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov