Raticová Lucia

 • angličtina
 • nemčina
 • švédčina
 • biografia
 • detektívka
 • dráma
 • esej
 • fikcia
 • motivačná
 • odborná
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež

Som študentkou prekladateľstva a tlmočníctva so zameraním na nemecký a švédsky jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Už počas štúdia na vysokej škole som mala príležitosť pracovať na niekoľkých prekladoch, a to v rôznych oblastiach. Okrem nemčiny a švédčiny, ktoré študujem, je mojím pracovným jazykom aj angličtina.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek