Reseková Simona

 • arménčina
 • taliančina
 • biografia
 • detektívka
 • dráma
 • esej
 • fantasy
 • fikcia
 • komiks
 • motivačná
 • odborná
 • poézia
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež
 • sci-fi

Som absolventkou italianistiky a histórie na FFUK v Prahe. Mojimi najväčšími jazykovými vášňami sú práve vyštudovaná taliančina a arménčina. Na prekladoch z taliančiny do češtiny som spolupracovala s Italským kulturním Institutem v Prahe a českým nakladateľstvom Metafora. Čo sa týka arménčiny, mám za sebou semester štúdia armenistiky na univerzite Ca‘ Foscari v Benátkach, jazykový kurz ARMACAD v Jerevane a kurzy pokročilej arménčiny od AGBU, naďalej však svoje znalosti rozširujem intenzívnym samoštúdiom.

Publikačná činnosť

 • 2021 Ferrari, Valentina Umění zůstat nad hladinou Metafora
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov