Rondziková Natália

 • angličtina
 • čeština
 • ruština
 • španielčina
 • fantasy
 • fikcia
 • motivačná
 • odborná
 • populárno-náučná
 • pre deti

Absolvovala som štúdium na španielskom bilingválnom gymnáziu v Košiciach a odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra na UKF v Nitre. V súčasnosti pôsobím na Ústave svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied ako interná doktorandka.

Publikačná činnosť

 • 2019 Marcus Chown Nekonečno v dlani jednej ruky Eastone books
 • 2019 L. J. Shenová Ukradnutý bozk Tatran
 • 2018 Gary Vaynerchuk Na plný plyn Tatran
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov