Švidroňová Anna

  • angličtina
  • biografia
  • detektívka
  • dráma
  • esej
  • fikcia
  • populárno-náučná
  • pre deti

Vyštudovala som editorstvo a vydavateľskú prax na UKF v Nitre (2015 – 2020). Po absolvovaní viacerých pobytov v USA som sa začala zaujímať aj o možnosť prekladu. Počas štúdia na vysokej škole som sa preto okrem jazykovej korektúry začala venovať aj prekladu z anglického jazyka, najskôr technickým textom a následne beletrii, čo som si vyskúšala pri práci pre občianske združenie Zabudnuté knihy (publikácie zatiaľ nevyšla). Preklad a následná práca s textom ma napĺňa a preto by som sa týmto smerom rada uberala i naďalej.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov