Valentová Simona

  • angličtina
  • francúzština
  • biografia
  • fantasy
  • fikcia
  • pre deti
  • pre mládež
  • sci-fi

Študentka (5. ročník) prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii anglický a francúzsky jazyk na FiF UK. Popri škole taktiež pracujem ako jazykový kontrolór v prekladateľskej agentúre. Mojou najväčšou záľubou sú jazyky, okrem angličtiny a francúzštiny ovládam na vysokej úrovni maďarčinu a tento rok som sa začala venovať aj švédčine. V blízkej budúcnosti by mala vyjsť knižka k storočnici našej fakulty, na ktorej preklade do angličtiny som sa aktívne podieľala.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov