Živčák Ján

  • angličtina
  • francúzština
  • poézia

Vyštudoval som prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglický jazyk – francúzsky jazyk na Filozofickej fakulte PU v Prešove. V roku 2020 som obhájil dizertačnú prácu s názvom „Stredoveká francúzska literatúra v slovenskom kultúrnom priestore po roku 1900“. Pracujem na Inštitúte romanistiky FF PU, kde vyučujem francúzsku literatúru a teóriu a kritiku prekladu. Predmetom môjho vedeckého záujmu je literárna medievalistika a prekladová recepcia francúzskeho stredoveku na Slovensku. Hoci mojím jediným knižným prekladom je zbierka postkonceptuálnej poézie od americkej autorky, viac pozornosti venujem prekladu zo starofrancúzštiny. Pre časopis Vertigo (roč. 2018, 2019) som pripravil komentované preklady Sekvencie o sv. Eulálii (9. storočie) a dlhších úryvkov z hrdinského eposu Pieseň o Viliamovi (12. storočie).

Publikačná činnosť

  • 2018 Angela Genusa Telo neznámej FACE edícia Veršeonline
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov