Zubková Juliana

  • angličtina
  • biografia
  • detektívka
  • esej
  • fikcia
  • komiks
  • populárno-náučná
  • pre deti

Vyštudovala som anglický jazyk a literatúru v Prešove na Filozofickej fakulte, v záverečnej práci som sa venovala prekladu kolokvializmov a dialektov. Vyučovala som angličtinu na jazykovej škole a od roku 2013 sa venujem (najmä) audiovizuálnemu prekladu.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov