Druhý ročník festivalu TRANZ odhalí tajomstvá literárneho prekladu

Už po druhýkrát bude prvý májový víkend v banskobystrickom kultúrnom centre Záhrada patriť festivalu pre milovníkov a milovníčky literárneho prekladu a tiež pre celoslovenskú prekladateľskú komunitu. Druhý ročník festivalu TRANZ prinesie vo svojom programe zaujímavé zahraničné hostky, prezentácie zásadných prekladových diel, bohatý diskusný program a aj niekoľko prekvapení.

Leitmotívom druhého ročníka festivalu sa stali tajomstvá, ktoré nie sú len každodennou súčasťou prekladateľského umenia a práce s jazykom. Tajomstvá spájajú aj tvorbu dvoch zahraničných hostiek, ktoré do Banskej Bystrice zavítajú osobne. Prvá z nich, ukrajinská spisovateľka Sofija Andruchovyč príde spolu s prekladateľkou Veronikou Goldiňákovou predstaviť sedemstostranovú prózu Amadoka, ktorá krúži okolo vzťahu pamäti a jej strácania, neúplnosti a neustálej premenlivosti ľudských osudov v kontexte ukrajinskej identity. Ďalšia hostka, slovinská autorka Veronika Simoniti, v útlej próze Ivana pred morom, ktorú preložila Martina Vannayová, predstavuje hrdinku pátrajúcu po nečakaných stopách rodinnej histórie, ktorá presahuje hranice jedného regiónu a generácií. Obe zahraničné hostky sú zároveň prekladateľkami.

Program festivalu TRANZ, ktorý vzniká v úzkej spolupráci vydavateľskej a prekladateľskej komunity, počas dvoch dní predstaví viac ako tridsať osobností zo sveta literárneho prekladu. Jeho súčasťou budú opäť panely s dlhoročnými profesionálmi ale aj debutujúcimi menami, blok zameraný na prekladovú poéziu, prezentácia nových čísel časopisu Verzia či diskusia o prekladoch slovenskej prózy na nemeckom a poľskom knižnom trhu. V rámci sprievodného programu publikum zažije napríklad projekciu dokumentárneho portrétu o renomovanej českej prekladateľke Anne Kareninovej Je nalezena tím, co hledá a oba dni v kultúrnom centre Záhrada uzatvoria koncerty skupín Pam Risourié (FR) a Džez a hrúza. Nie náhodou je členom druhej z nich aj profesionálny umelecký prekladateľ.

Novinkou v rámci festivalu bude udelenie čestného ocenenia Prekladateľskej galérie, ktoré si za dlhoročný prínos v oblasti umeleckého prekladu ako prvý prevezme prekladateľ a germanista, profesor Ladislav Šimon. Aj vďaka nemu sa môžeme v slovenskom preklade stretávať s dielami zásadných nemeckých autorov ako sú Johann Wolfgang Goethe, Rainer Maria Rilke, Bertolt Brecht, Friedrich Dürrenmatt alebo Hermann Hesse. Festival TRANZ počas druhého ročníka ponúkne opäť aj program pre prekladateľskú obec a študentstvo z celého Slovenska. Jeho súčasťou bude prvá časť panelu o férovej spolupráci pri vydávaní umeleckých prekladov, workshop autorskej spoločnosti LITA zameraný na autorské právo a literárny preklad, ale aj prezentácia prekladateľskej dielne ViceVersa, ktorá sa bude konať na konci apríla v Kremnici.

Kompletný program festivalu je zverejnený na jeho oficiálnej webovej stránke.

Vstupenky na festival TRANZ sa dajú zakúpiť na portáli Ticketlive.sk a počas podujatia priamo v mieste konania.

Festival organizuje Literárna bašta v spolupráci s občianskym združení DoSlov a Katedrou anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je jeho hlavným partnerom.

Partnermi festivalu sú LITA, autorská spoločnosť, Goetheho inštitút a Slovenské literárne centrum.

Autor: o.z. DoSlov51

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2024. Druhý ročník festivalu TRANZ odhalí tajomstvá literárneho prekladu. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/druhy-rocnik-festivalu-tranz-odhali-tajomstva-literarneho-prekladu/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti