Staňte sa členom

Členmi občianskeho združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov veku a aj právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami združenia a majú za sebou preukázateľnú činnosť v oblasti prekladu literatúry alebo redakcie literárnych textov.

Ročné členské na rok 2020 je 30 eur.

Členovia majú možnosť zaradiť sa do zoznamu literárnych prekladateľov a redaktorov, kde si vytvoria profil a zoznam vydaných titulov. Svoj profil môžu zdieľať prostredníctvom priameho odkazu ako svoj stručný životopis a ukážku svojej práce. Zoznam zároveň slúži pre vydavateľov ako nástroj na vyhľadanie prekladateľov a redaktorov pre vydávané tituly.

Členom ponúkame zvýhodnené vstupné na prednášky a tvorivé dielne organizované naším občianskym združením, ako aj spoluprácu na aktivitách združenia. Členovia občianskeho združenia majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej rady, voliť a byť volení do orgánov a za funkcionárov občianskeho združenia. O prijímaní nových členov rozhoduje výkonný výbor združenia raz do mesiaca.

Študentskými členmi občianskeho združenia sa môžu stať študenti alebo absolventi štúdia prekladateľstva, filológie alebo príbuzného odboru, ktorí sa snažia uplatniť v oblasti literárneho prekladu alebo redakcie literárnych textov. Výška študentského členského poplatku na rok 2020 je 20 eur. Študentským členom ponúkame zvýhodnené vstupné na prednášky a tvorivé dielne organizované naším občianskym združením. O prijímaní nových študentských členov rozhoduje výkonný výbor raz do mesiaca.

Vyplňte si registračný formulár

Vyberte si jazyk:

Zvoľte žáner:

Vaše zameranie:

osobných údajov