Informácie pre prekladateľov

Občianske združenie DoSlov vzniklo z presvedčenia, že podmienky literárneho prekladu na Slovensku sa môžu zlepšovať, len ak komunita literárnych prekladateľov a redaktorov bude držať pohromade, ak sa jej členovia budú navzájom poznať a odovzdávať si užitočné vedomosti. Momentálne neexistujú súhrnné údaje o tom, koľko je na Slovensku aktívnych literárnych prekladateľov, ani na aké jazyky a žánre sa špecializujú. S úmyslom zviditeľniť tváre prekladu v očiach verejnosti a inštitúcií, napomáhať sieťovaniu profesionálov v literárnej oblasti a vytváraniu stabilných prekladateľsko-redaktorských dvojíc sme vytvorili zoznam literárnych prekladateľov a redaktorov.

Literárni prekladatelia sa potrebujú celoživotne vzdelávať a byť neustále konfrontovaní so spätnou väzbou od skúsených (ale aj od mladých) kolegov, aby dokázali dlhodobo tvoriť umelecky hodnotné a adekvátne literárne preklady. Preto pripravujeme vzdelávacie prednášky a workshopy pre profesionálov i čerstvých absolventov prekladateľských škôl, ktorí by sa radi venovali literárnemu prekladu. Popritom pravidelne mapujeme informácie o aktuálnych možnostiach získania štipendií na preklad, absolvovania medzinárodných mobilít či tvorivých prekladateľských pobytov.

Za kľúčové považujeme zvyšovanie povedomia o autorských právach literárnych prekladateľov. Veríme, že kvalitná prekladová literatúra môže vznikať, len ak prekladatelia majú na tvorbu dôstojné podmienky, ak poznajú svoje autorské práva a vedia využívať všetky dostupné možnosti, aby si vyjednali férové zmluvy.