Viditeľnosť prekladateľov

Literárny preklad je vo svojej podstate predstieraním originálu. Preto sa nám pri čítaní dobrého prekladu môže ľahko stať, že zabudneme, že nečítame originál a neuvedomíme si, že každé jedno slovo starostlivo zvažoval, vyberal a usporiadal do viet prekladateľ v snahe čo najadekvátnejšie preniesť myšlienky a zrekonštruovať štýl cudzojazyčného textu. Dobrý prekladateľ sa usiluje, aby čitateľ nadobudol pocit, že číta originál. Preto zámerne v texte predstiera neviditeľnosť. Literárni prekladatelia by však rozhodne nemali zostávať neviditeľní v mimotextovom svete. Sú autormi svojich prekladov a dôležitými aktérmi kultúrneho a literárneho života. Sú spolutvorcami svetovej literatúry.

Osvietení vydavatelia si uvedomujú, že spoluprácou s kvalitnými prekladateľmi zvyšujú prestíž svojho vydavateľstva, že meno osvedčeného prekladateľa je garanciou kvality knihy a často pomáha aj k jej komerčnému úspechu. Preto mnohé vydavateľstvá po celom svete uvádzajú mená prekladateľov a prekladateliek na obálkach kníh spolu s menom autora. V posledných rokoch sa medzi ne zaradili aj viaceré slovenské vydavateľstvá: Inaque, Portugalský inštitút, BRaK, Literárna bašta či Zelený kocúr. Tešíme sa, že takýmto spôsobom prispievajú k viditeľnosti prekladateľov a vyvracajú neopodstatnené tvrdenia, že meno prekladateľa sa na obálku „nezmestí”, že ju „špatí“, alebo že „čitateľov nezaujíma“. Dôkazom sú aj knižné obálky v našej galérii viditeľných prekladateliek a prekladateľov.

Veríme, že čím častejšie sa bude zdôrazňovať kvalitná tvorba slovenských prekladateľov, tým viac budú čitatelia siahať po slovenských prekladoch, čo v konečnom dôsledku pomôže aj slovenským vydavateľstvám. Už aj dnes sa mnohí čitatelia rozhodujú, či si knihu kúpia v slovenskom alebo českom či anglickom preklade na základe mena prekladateľa. Preto by malo byť samozrejmosťou uvádzať meno prekladateľa vo všetkých propagačných materiáloch spolu s menom autora pôvodiny. Tak, ako to napríklad robia na svojich internetových stránkach vydavateľstvá Artforum, Slovart či Absynt.

Samostatnou kapitolou sú literárne recenzie a kritiky, či propagačné texty v rôznych literárnych magazínoch, kde sa často o preložených dielach píše, akoby to ani neboli preklady. Recenzenti dokonca neraz citujú celé pasáže v slovenčine, chvália literárne umenie zahraničného autora a vôbec pritom nespomenú meno autora prekladu. Treba si uvedomiť, že sa v takých prípadoch dopúšťajú porušenia slovenského autorského zákona (Zákon 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, § 25), ktorý hovorí, že pri citácii autorského diela sa musí uviesť meno autora. Prekladateľ je autorom slovenského prekladu. V prípade citácie z prekladu preto vždy treba uviesť aj meno prekladateľa.

Čo môžeme spraviť my prekladatelia pre to, aby sme ako autori nezostali neviditeľní? Každý z nás môže ovplyvniť, ako vydavateľstvo informuje o našich prekladoch v prvom rade tým, akú zmluvu s vydavateľstvom podpíšeme. Stačí presadiť, aby v nej bolo zakotvené, že vydavateľstvo sa zaväzuje uvádzať vo všetkých materiáloch propagujúcich dielo meno prekladateľa, tak ako to odporúča aj hexalóg Európskej rady asociácií literárnych prekladateľov. Mnohým z nás sa to už darí. Skúsite to aj vy?

Autor: o.z. DoSlov51

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2019. Viditeľnosť prekladateľov. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/viditelnost-prekladatelov/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Informácie pre prekladateľov