Informácie pre redaktorov

Naše občianske združenie združuje redaktorov literárnych textov. Naším cieľom je zviditeľniť redaktorskú prácu v očiach verejnosti a uľahčiť vydavateľstvám vyhľadávanie redaktorov. Spravujeme zoznam literárnych prekladateľov a redaktorov. Jedným z jeho cieľov je aj vytvorenie overených dvojíc prekladateľ – redaktor.

Organizujeme tvorivé dielne redaktorskej práce pre záujemcov, ktorí sa chcú o tejto práci dozvedieť viac alebo sa v tejto oblasti ďalej vzdelávať.