Informácie pre vydavateľov

Profesie literárnych prekladateľov a redaktorov sú neodmysliteľne spojené s vydavateľským sektorom. DoSlov sa preto usiluje prispievať k efektívnej komunikácii a dobrým podmienkam na spoluprácu medzi prekladateľmi, redaktormi a vydavateľmi prekladovej literatúry na Slovensku. V našom zozname literárnych prekladateľov a redaktorov si vydavatelia môžu vyhľadať prekladateľov podľa jazyka a špecializácie i redaktorov na základe ich profesionálnych profilov.

Na našich stránkach nájdu vydavatelia aj zoznam grantových schém na vydávanie prekladov z rôznych jazykov a literatúr. V neposlednom rade sa snažíme poukazovať na dobré praktiky slovenských vydavateľstiev, ktoré svojimi aktivitami zviditeľňujú slovenských prekladateľov a prispievajú tak k čitateľskému záujmu o preklady do slovenčiny.