Redakčné soboty 2022

DoSlov vás pozýva na vzdelávacie podujatia zamerané na redakciu prekladovej literatúry. Kapacita všetkých podujatí je obmedzená, preto sa na ne treba vždy vopred registrovať mailom na adrese workshopy@doslov.sk.

19. novembra 2022 14:00 - 15:30 online cez Zoom Píšem o P. Eckert alebo Eckertovej? Robila som rozhovor s H. Whiteom alebo Whitom?

Redakčná sobota s Mgr. Lujzou Urbancovou, PhD., venovanú téme prechyľovania a skloňovania cudzích mien a priezvisk

Miesto konania: online cez Zoom

Vstupné:
členovia a členky OZ DoSlov: študentské 5 eur / bežné 10 eur,
ostatní: študentské 10 eur / bežné 15 eur

Faktúru s údajmi na platbu pošleme po registrácii na adrese workshopy@doslov.sk
Pri registrácii, prosím, uveďte adresu trvalého bydliska, aby sme Vám mohli rovno vystaviť faktúru.
Registrovať sa treba najneskôr do štvrtku 17.11. 2022

Bližšie informácie:
Obsah seminára naznačuje už jeho názov. Budeme sa venovať aktuálnym tendenciám v slovenčine v oblasti prechyľovania ženských priezvisk a skloňovania cudzích mien a priezvisk.

Mgr. Lujza Urbancová, PhD. pracuje na Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa venuje predovšetkým sociolingvistickému výskumu mestskej reči, analýze rodových špecifík komunikácie či vzťahu jazyka a rodu, ako aj slovenčine ako cudziemu alebo druhému jazyku. Pedagogická činnosť zahŕňa výučbu morfosyntaxe, špecifických otázok komunikácie so zameraním na rod a výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Autor: o.z. DoSlov51

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2022. Redakčné soboty 2022. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/redakcne-soboty-2022/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Informácie pre redaktorov