Nová Verzia o autobiografickosti v súčasnej slovinskej literatúre

V týchto dňoch vychádza letné číslo časopisu Verzia v online aj tlačovej podobe. Jeho témou je súčasná podoba autobiografického písania v slovinskej próze a poézii.

Prináša ukážky z tvorby deviatich výrazných osobností staršej – Lojze Kovačič, Maruša Krese – a strednej generácie – Marko Sosič, Brane Mozetič, Sarival Sosič, Barbara Korun, Suzana Tratnik, Tina Kozin, Eva Kovač.

Na zostavovaní čísla sa podieľali odborníčky z Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Svetlana Kmecová a Saša Vojtechová Poklač s profesorkou slovinskej literatúry Alojzijou Zupan Sosič z Katedry slovenistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane.

Úvodný článok garantky výberu, profesorky Zupan Sosič, sa venuje pojmu autobiografickosti a rozmanitosti jej podôb v literatúre od konca 20. storočia po súčasnosť. V tomto kontexte bližšie predstavuje aj autorov a autorky, ktorých poviedky, ukážky z románov a básne číslo ponúka v slovenskom preklade.

V pravidelných rubrikách prináša reportáže z prekladateľských podujatí, pohľad do tvorivého prekladateľského procesu v podaní Zuzany Demjánovej a Martiny Vannayovej, prácu víťazky súťaže Umelecký preklad lusofónnej literatúry Denisy Bandurovej – úryvok z poviedky portugalskej prozaičky Lídie Jorge.

Ilustrácie v čísle sú tentoraz kolektívnym dielom absolventiek a študentiek výtvarného umenia so zameraním na ilustráciu v Ľubľane a Bratislave a vznikli pod vedením slovinskej ilustrátorky Suzi Bricelj.

Verzia vychádza v online i v tlačenom formáte a dá sa kúpiť v e-shope na stránkach časopisu alebo vo vybraných kamenných kníhkupectvách.

Časopis vydáva DoSlov, združenie literárnych prekladateliek a prekladateľov, redaktoriek a redaktorov. Vydanie časopisu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner. Projekt Verzia 2024 bol finančne podporený aj z Fondu LITA. Preklad textov v tomto čísle vznikol aj vďaka finančnej podpore zo Slovinskej knižnej agentúry.

Autor: o.z. DoSlov53

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2024. Nová Verzia o autobiografickosti v súčasnej slovinskej literatúre. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/nova-verzia-o-autobiografickosti-v-sucasnej-slovinskej-literature/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti