Píšem o P. Eckert alebo Eckertovej? Robila som rozhovor s H. Whiteom alebo Whitom?

Redakčná sobota s Mgr. Lujzou Urbancovou, PhD., venovanú téme prechyľovania a skloňovania cudzích mien a priezvisk

Miesto konania: online cez Zoom

Vstupné:
členovia a členky OZ DoSlov: študentské 5 eur / bežné 10 eur,
ostatní: študentské 10 eur / bežné 15 eur

Faktúru s údajmi na platbu pošleme po registrácii na adrese workshopy@doslov.sk
Pri registrácii, prosím, uveďte adresu trvalého bydliska, aby sme Vám mohli rovno vystaviť faktúru.
Registrovať sa treba najneskôr do štvrtku 17.11. 2022

Bližšie informácie:
Obsah seminára naznačuje už jeho názov. Budeme sa venovať aktuálnym tendenciám v slovenčine v oblasti prechyľovania ženských priezvisk a skloňovania cudzích mien a priezvisk.

Mgr. Lujza Urbancová, PhD. pracuje na Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa venuje predovšetkým sociolingvistickému výskumu mestskej reči, analýze rodových špecifík komunikácie či vzťahu jazyka a rodu, ako aj slovenčine ako cudziemu alebo druhému jazyku. Pedagogická činnosť zahŕňa výučbu morfosyntaxe, špecifických otázok komunikácie so zameraním na rod a výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Autor: o.z. DoSlov53

Ako nás citovať: , o.z. DoSlov. 2022. Píšem o P. Eckert alebo Eckertovej? Robila som rozhovor s H. Whiteom alebo Whitom?. In DoSlov [online]. Dostupné na: https://www.doslov.sk/pisem-o-p-eckert-alebo-eckertovej-robila-som-rozhovor-s-h-whiteom-alebo-whitom/ [cit. (uviesť dátum citovania)]

zdielať článok:

Páči sa vám, čo robíme?

Podporte nás!

Pozrite sa späť na

Zaujímavosti