Baluchová Veronika

  • angličtina
  • fikcia
  • motivačná
  • populárno-náučná

Prekladu sa venujem od ukončenia štúdia anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V roku 2008 som absolvovala postgraduálne špecializačné štúdium odborného prekladu so zameraním na preklady textov z oblasti ekonomiky, práva, techniky a inštitúcií Európskej únie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Inštitútom tlmočníctva, prekladateľstva a medzinárodných vzťahov na Univerzite v Štrasburgu. Prekladu beletrie sa venujem od roku 2016.

Publikačná činnosť

  • 2019 Simon Furman Nebezpečenstvo hlbočiny Egmont ČR
  • 2017 Stephanie Meyerová Špecialistka Egmont ČR
  • 2016 Kevin Hearne Dedič rytierov Jedi Egmont ČR
  • 2016 Christie Golden Učeň temnoty Egmont ČR
  • 2016 Greg Rucka Pred prebudením sily Egmont ČR
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek