Bátorová Vahančíková Zuzana

  • angličtina
  • nórčina
  • esej
  • fikcia
  • pre deti
  • pre mládež

Vyštudovala som prekladateľstvo a tmočníctvo na FiFUK v Bratislave v kombinácii anglický a francúzsky jazyk. Následne som získala titul M.Phil. v odbore anglická literatúra na Univerzite v Bergene v Nórsku, kde som sa venovala aj štúdiu nórskeho jazyka. Od r. 2005 pôsobím ako lektorka a prekladateľka nórčiny a angličtiny na voľnej nohe, v posledných rokoch sa zameriavam na preklad umeleckej literatúry z nórčiny.

Publikačná činnosť

  • 2021 Maja Lunde Strážkyňa slnka Tatran
  • 2020 Jostein Gaarder Bábkar Albatros/Lindeni
  • 2019 Maja Lunde Snehová sestra Tatran
  • 2015 Eugene Schoulgin Dievča s broskyňami MilaniuM
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov