Bose Stefanie

 • čeština
 • nemčina
 • biografia
 • esej
 • fantasy
 • fikcia
 • odborná
 • poézia
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež

Stefanie Bose (*1983) žije v Lipsku a je prekladateľka a jazykova a kultúrna mediátorka pre slovenčinu a češtinu (do nemčiny). Po skončení strednej školy absolvovala Európsku dobrovoľnícku službu (2004/5) na východnom Slovensku. Potom vyštudovala západnú slavistiku, odbor slovenčina/čeština, a etnológiu na univerzite v Lipsku. V rokoch 2015-2024 pracovala pre honorárneho konzula Slovenskej republiky so sídlom v Lipsku. Spolupracuje v rôznych kultúrnych projektoch, napr. sa angažuje dlhé roky v rámci partnerských miest Lipsko – Brno. Tlmočí, moderuje a organizuje podujatie. Prekladá všeobecné a odborné texty z oblasti histórie, literatury a turizmu, sučasnú prózu aj básne. Za preklad z češtiny (úryvok z románu Anny Háblovej Směny) získala ocenenie v súťaži Cena Susanny Roth 2023.

Publikačná činnosť

 • 2024 antológia „Kolotoč“ Zelený kocúr á antológia textov pre deti v rámci projektu TIME – ilustrovan(Together in the Middle of Europe), autor(k)y: Barbora Kardošová, Juraj Šebesta, Silvia Demovičová, Hana Naglik – (Silvester Lavrík), Paulína Feriancova, Jana Bodnárová, Juraj Rayman, Marek Hudec, Zuza Ferenczová, Andrea Gregušová
 • 2023 Anna Beata Háblová Směna Adalbert Stifter Verein Sudetenland – Europäische Kulturzeitschrift 3-4/2023
 • 2023 Dominika Moravčíková Zeit der Kopten & Das Gewicht des Seins Literarische Arena OSTRAGEHEGE 109, Sonderheft Literarisches Übersetzen, Rubrik „NEUE TEXTE AUS DER SLOWAKEI“, Dresden
 • 2023 Mária Ferenčuhová Die Fähigkeit zur Abwehr (výber) hochroth Leipzig
 • 2023 J. Spevák Po funuse úryvky pre SLC - katalógy a propagácia
 • 2022 Barbora Hrínová Knapp daneben (Erzählung) a esej „Barbora Hrínovás Blick auf den Mikrokosmos der Andersartigkeit“ Literarische Arena OSTRAGEHEGE 106, Sonderheft Literarisches Übersetzen, Rubrik „NEUE TEXTE AUS DER SLOWAKEI“, Dresden
 • 2021 Michaela Rosová Dein Zimmer Literarische Arena Ostragehege 102, Rubrik „NEUE TEXTE AUS DER SLOWAKEI“, Dresden
 • 2021 Michal Habaj Erwachen, hochroth Leipzig (výber) hochroth Leipzig
 • 2021 D. Hevier Vtácia legenda úryvky pre SLC - katalógy a propagácia
 • 2021 S. Lavrík Posledná baronka úryvky pre SLC - katalógy a propagácia
 • 2021 A. Salmela Strom úryvky pre SLC - katalógy a propagácia
 • 2020 Alexandra Salmela 27 oder erst der Tod macht den Künstler Literarische Arena Ostragehege 98, Rubrik „NEUE TEXTE AUS DER SLOWAKEI“, Dresden
 • 2019 A. Salmela Žirafia mama a iné príšery úryvky pre SLC - katalógy a propagácia
 • 2019 A. Salmela Mimi a Líza úryvky pre SLC - katalógy a propagácia
 • 2019 M. Šimečka Medzi Slovákmi úryvky pre SLC - katalógy a propagácia
 • 2019 A. Hykisch Verte Cisárovi úryvky pre SLC - katalógy a propagácia
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek