Chlebová Barbora

  • angličtina
  • taliančina
  • biografia
  • dráma
  • motivačná

Volám sa Barbora Chlebová, prekladateľstvo a tlmočníctvo som vyštudovala na Filozofickej fakukte UMB v Banskej Bystrici. Popri tom som sa aktívne venovala aj hudbe, konkrétne hre na flaute, ktorú som vyštudovala na konzervatóriu v Banskej Bystrici. Pracujem v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve a vyučujem hru na flaute. Doposiaľ som sa popri hudbe venovala len menším prekladom, no tento rok som pracovala na preklade knihy „Od nuly“ od americkej autorky a herečky Tembi Locke. Je to skutočný príbeh o veľkej láske, ktorý však nastoľuje aj iné, oveľa bolestivejšie životné témy.

Publikačná činnosť

  • 2023 Tembi Locke Od nuly: Spomienka na lásku, Sicíliu a hľadanie domova Jadro.sk
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek