de Grootová Žofia

  • japončina

V lete 2022 som dokončila magisterské štúdium japanistiky na Univerzite Karlovej. Počas štúdia som taktiež mala možnosť rok pobývať v Tokiu a študovať na tamojšej univerzite. Moje skúsenosti s prekladom zatiaľ pochádzajú len z vysokej školy, pracovne som sa doteraz venovala najmä výuke japončiny. Japonská literatúra, hlavne tá moderná a súčasná, mi bola blízka už pred začiatkom štúdia a jedným z hlavných „lákadiel“ môjho štúdia bolo to, že si ju raz budem môcť čítať v origináli. Rada by som aj svojou činnosťou prispela k tomu, aby sa viac japonských titulov sprístupnilo aj pre čitateľov na Slovensku.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek