Deáková Renata

 • maďarčina
 • dráma
 • esej
 • fikcia
 • pre mládež

V roku 1995 ukončila odbor slovenský jazyk, literatúra – hungaristika na FF UK v Bratislave. Neskôr obhájila PhD v odbore literárna veda na ÚSvl SAV. Od skončenia štúdií na vysokej škole sa venuje umeleckému prekladu súčasnej maďarskej prózy a drámy. Jej prvá knižná publikácia, preklad románu Pála Závadu Jadvigin vankúšik, bol v roku 2000 ocenený Cenou Jána Hollého. Prekladá tiež romány Pétera Esterházyho, Sándora Máraiho a divadelné hry Györgya Spiróa, Zoltána Egressyho, Jánosa Háyho, Istvána Örkénya a ďalších. Je zostavovateľkou a redaktorkou antológií a tematických čísel slovenskej literatúry v maďarských literárnych časopisoch (Lettre, Látó, ÉS…) a maďarskej literatúry v slovenských časopisoch (Revue svetovej literatúry, Vlna). Venuje sa aj kultúrnemu manažmentu a prezentáciám tvorby slovenských autorov v zahraničí.

Publikačná činnosť

 • 2020 Szabó T. Anna Pokus omyl Zelený kocúr
 • 2020 Nádas Péter Stav vecí PLAV
 • 2019 Egressy, Háy, Kerékgyártó, Spiró, Tasnádi, Závada Maďarské hry Zelený kocúr
 • 2019 Kerékgyártó István Spiatočka Artfórum
 • 2018 Horváth Viktor Môj tank Iron Libri
 • 2018 Esterházy Péter Pankreasník Kalligram
 • 2018 Háy János Bez života divadelná hra
 • 2018 Tasnádi István Vysoká škola divadelného umenia divadelná hra
 • 2014 Esterházy Péter Jednoduchý príbeh čiarka sto strán. Verzia podľa Marka Kalligram
 • 2014 Kerékgyártó István Spiatočka divadelná hra
 • 2013 Márai Sándor Hosťovanie v Bolzane Kalligram
 • 2013 Esterházy Péter Jednoduchý príbeh čiarka sto strán. Šermovacia verzia Kalligram
 • 2011 Esterházy Péter Jedna žena Kalligram
 • 2011 Márai Sándor Bejbi alebo prvá láska Kalligram
 • 2011 Háy János Manželstvo sem a tam divadelná hra
 • 2010 Pál Závada Potomkovia fotografa Kalligram
 • 2010 Spiró György Prach divadelná hra
 • 2010 Egressy Zoltán Špenát, hranolky divadelná hra
 • 2008 Zilahy Péter AŽ (Posledná žirafa v okne) Kalligram
 • 2007 Örkény István Mačacia hra divadelná hra
 • 2006 Esterházy Péter Opravené vydanie Kalligram
 • 2005 Esterházy Péter Harmonia Caelestis Kalligram
 • 2005 Tasnádi István Verejný nepriateľ divadelná hra
 • 2004 Háy János Šteňa divadelná hra
 • 2003 Lőrinczy Attila Fahim divadelná hra
 • 2002 Szép Ernő Ženích divadelná hra
 • 2001 Talamon Alfonz Samuel Borkopf: Mojim priateľom z predtrianonskej krčmy Kalligram
 • 2001 Egressy Zoltán Portugália divadelná hra
 • 1999 Závada Pál Jadvigin vankúšik Kalligram
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek