Ganát Michal

  • angličtina
  • detektívka
  • fikcia
  • motivačná
  • populárno-náučná
  • pre mládež

Volám sa Michal Ganát a som študent druhého ročníka magisterského stupňa štúdia prekladateľstva a tlmočníctva na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v kombinácii anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra. Vo svojej bakalárskej práci (2020) som sa zaoberal funkciami kritiky súčasného umeleckého prekladu. Na ŠVOUČ 2021 Katedra translatológie FF UKF v Nitre ocenila prácu špeciálnou cenou katedry za originálne spracovanie témy. Na Prekladateľskej univerziáde 2021 som s prekladom poviedky (Ne)napraviteľný (Scumbag) od americkej autorky Gabrielle Mossovej obsadil
v sekcii umeleckého prekladu prvé miesto. Spolupracoval som na prekladoch sprievodných textov k medzinárodnému festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet.

V literárnom periodiku Romboid (1/2021) sa mi podarilo publikovať recenziu knihy poviedok Michala Hvoreckého Čierny lev (2020). Medzi oblasti, v ktorých sa chcem ďalej rozvíjať, patrí okrem prekladu aj tlmočenie.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov