Harčárová Lucia

 • holandčina
 • nemčina
 • biografia
 • detektívka
 • motivačná
 • odborná
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež

V roku 2006 som zavŕšila magisterské štúdium prekladateľstva a tlmočníctva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v kombinácii holandský jazyk a kultúra/nemecký jazyk a kultúra. Počas neho som absolvovala viaceré študijné pobyty v nemecky hovoriacich krajinách i Holandsku. Už počas štúdia som sa venovala prekladu aj tlmočeniu a tejto profesii som ostala verná doteraz.

Pôsobila som ako prekladateľka a tlmočníčka pre viaceré zahraničné firmy, kde som sa venovala najmä odborným a marketingovým prekladom, ako aj tlmočeniu rôznych medzinárodných podujatí, školení či rokovaní. Príležitostne som ako tlmočníčka pracovala aj pre viaceré verejné inštitúcie.

Od roku 2013 sa zameriavam najmä na preklady, a to predovšetkým odborné (právne, technické, ekonomické a marketingové) a posledné dva roky aj literárne, zatiaľ najmä populárno-náučnej literatúry a non-fiction.

Publikačná činnosť

 • 2023 Pauline Mai Šťastie má farbu levandule Grada preklad v spolupráci s A. Chelemendikovou
 • 2021 Eddy de Wind Konečná stanica Osvienčim Citadella
 • 2020 Elke Schwarzer Moja motýlia záhrada Grada
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek