Hatiarová Patrícia

  • angličtina
  • biografia
  • esej
  • fantasy
  • fikcia
  • poézia
  • populárno-náučná

Študujem filológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v kombinácii anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra. Momentálne som v prvom ročníku magisterského stupňa štúdia. Absolvovala som všetky predmety, ktoré sa aspoň trochu približovali umeleckému prekladu a redakčnej praxi (dva prekladateľské semináre, redakčnú prax, preklad umeleckých textov). Aktívne sa zúčastňujem na univerzitnom dianí akéhokoľvek typu. Vízia mojej profesionálnej kariéry v sebe zahŕňa (aj) preklad umeleckých textov. Umenie je totiž značnou súčasťou môjho života (pred príchodom na UMB som navštevovala konzervatórium, na ktorom som študovala tanec, milujem fotenie, návštevy divadiel a, samozrejme, čítanie kníh). Pevne verím, že čoskoro sa na mojom konte objaví prvý preložený titul.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek