Havrila Patrícia

 • bosniančina
 • chorvátčina
 • srbčina
 • esej
 • fikcia
 • odborná
 • pre deti

Vyštudovala som prekladateľstvo a tlmočníctvo v odbore chorvátsky jazyk a kultúra, slovenský jazyk a kultúra na FiF UK v Bratislave. Doktorandské štúdium literárnej vedy so zameraním na básnický preklad som absolvovala na UPJŠ v Košiciach. Ako jazyková korektorka som sa podieľala na vydaní viacerých kníh pre deti a mládež a na vydaní vojnových esejí Sinišu Glavaševića, Príbehy z Vukovaru. Počas štúdia a po ňom som vyučovala chorvátčinu, slovenský jazyk a literatúru a slovenčinu pre cudzincov. Momentálne sa venujem prekladu z chorvátskeho jazyka a písaniu literárnych recenzií.

Publikačná činnosť

 • 2023 Siniša Glavašević Príbehy z Vukovaru Signis jazyková redakcia
 • 2022 Dinko Telećan Vzbura jazyka FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania
 • 2020 Carola Wimmerová Hope – V ústrety šťastiu Fragment jazyková úprava
 • 2020 Holly Webbová Magické zvieratá – Čary jednorožcov Fragment jazyková úprava
 • 2020 Holly Webbová Magické zvieratá – Škrečkove čary Fragment jazyková úprava
 • 2020 Linda Chapmanová Môj tajný jednorožec – Sny sa plnia Fragment jazyková úprava
 • 2020 Linda Chapmanová Môj tajný jednorožec – Do výšok Fragment jazyková úprava
 • 2019 Linda Chapmanová Môj tajný jednorožec – Čarovné zaklínadlo Fragment jazyková úprava
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek