Hostová Ivana

  • angličtina
  • fikcia
  • odborná
  • poézia

Publikačná činnosť

  • 2019 Donna Stonecipher Modelové mesto Skalná ruža
  • 2017 Harold Pinter Rôzne hlasy Hronka preklad básnických častí
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek