Hromadová Dorota

  • angličtina
  • čeština
  • populárno-náučná
  • pre deti

Volám sa Dorota Hromadová a aktuálne som študentkou prekladateľstva a tlmočníctva, konkrétne v rámci angličtiny a slovenčiny. Bakalárske štúdium v odbore anglický jazyk a literatúra som absolvovala na Masarykovej univerzite v Brne, teraz študujem na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici posledný ročník magisterského štúdia. Čo sa mojich jazykových skúseností týka, okrem bakalárskeho titulu z angličtiny mám aj certifikát z českého jazyka na úrovni C1. V tomto jazyku sa zameriavam na redakciu. V rámci študentskej praxe a vyučovania som mala možnosť prekladať a redigovať rôzne texty v angličtine a slovenčine. Ako začínajúca prekladateľka a tlmočníčka sa snažím rozšíriť si svoje portfólio a ochotne sa učiť profesionálnej práci v mojom odbore.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek