Mgr. Hroncová Ľubica PhD.

 • čeština
 • biografia
 • esej
 • fikcia
 • motivačná
 • odborná
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež

Som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde som v roku 2014 skončila magisterské štúdium slovenského jazyka a literatúry. Koncom júna 2018 som ukončila interné doktorandské štúdium na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenská literatúra. Mám za sebou prax redaktora v odbornom psychologickom periodiku, skúsenosti s jazykovými korektúrami, tiež s písaním štúdií a recenzií do odborných časopisov a zborníkov. Momentálne pracujem ako jazyková redaktorka v redakcii časopisu Slovenská literatúra, Literárny týždenník a príležitostná recenzentka v Knižnej revue.

Publikačná činnosť

 • 2021 Miroslav Urban Včelárenie od jari do zimy Bratislava: Grada redakcia
 • 2021 Cath Crowley Slová v hlbinách Šamorín: Vydavateľstvo Zelený kocúr redakcia
 • 2020 Magdalena Bystrzak – Radoslav Passia – Ivana Taranenková Kontakty literatúry (modely, identity, reprezentácie) VEDA redakcia
 • 2020 Tomáš Horváth Medzi invariantom a idiolektom. Detektív, dobrodružstvo, des. VEDA redakcia
 • 2019 Marek Debnár – Andrej Gogora DIGITÁLNE TRENDY v súčasných humanitných vedách Nitra: Centrum digitálnych humanitných vied redakcia
 • 2019 Literárny týždenník redakcia
 • 2019 Slovenská literatúra redakcia
 • 2018 Barborík - Passia Spisovateľ ako sociálna rola. Bratislava Veda redakcia
 • 2018 Ján Zambor Personálna bibliografia Univerzita Komenského zostavila
 • 2017 Psychológia a patopsychológia dieťaťa redakcia
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov