Mgr. Hroncová Ľubica PhD.

 • angličtina
 • čeština
 • nemčina
 • biografia
 • esej
 • fikcia
 • motivačná
 • odborná
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež

Som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde som ukončila magisterské štúdium slovenského jazyka a literatúry a v roku 2018 doktorandské štúdium na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor slovenská literatúra. Mám za sebou prax redaktora v odbornom psychologickom periodiku, v literárnych časopisoch, skúsenosti s jazykovými korektúrami, s písaním štúdií, článkov do odborných časopisov a zborníkov, tiež recenzií knižných titulov. V súčasnosti spolupracujem s viacerými knižnými vydavateľstvami a redakciami časopisov (Fraktál, Literárny týždenník a ďalších).

Publikačná činnosť

 • 2023 Marcin Przewoźniak Príručka malého skauta Bookmedia redakcia
 • 2023 Nikola Kianicová Metodická príručka pre zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušenie verejných knižníc na Slovensku SNK redakcia
 • 2023 Kol. autorov Kniha 2023. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry SNK redakcia
 • 2023 Eva Pástorová Od staroslovienčiny po súčasnú slovenčinu SNK redakcia
 • 2023 Karin Šišmišová (ed.) Inventár rukopisov Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice XXXIV SNK redakcia
 • 2023 Peter Moczo, Eva Rutšeková a kol. Zemetrasenia. Tragické výzvy v dejinách Grada redakcia
 • 2023 Imke Niewöhner Výcvik psa k dokonalej poslušnosti Grada redakcia
 • 2023 Klára Hájak Velinská – Jan Bordovský – Jan Pacovský – Martin Štrimpfl Veľký sprievodca karavanistu Grada redakcia
 • 2023 Ingo Arndt, Jürgen Tautz Včely medonosné. Tajomné obyvateľky lesa Grada redakcia
 • 2023 Martin Kasarda Kniha – najväčší vynález ľudstva Grada redakcia
 • 2023 Dominik Stroukal – Jan Skalický Bitcoin a iné kryptopeniaze budúcnosti Grada redakcia
 • 2023 Mária Bačíková – Ondrej Kalina – Lucia Barbierik Keď dospievajúci potrebuje nielen psychológa Grada redakcia
 • 2023 Uroš Prah Prepad a iné básne Fraktál redakcia
 • 2023 Daniela Bojnanská – Ján Juhaniak Strapatušky. Strapaté básničky pre bystré hlavičky Fraktál redakcia
 • 2023 Dana Podracká Byť paňou svojho Muzotu Fraktál redakcia
 • 2023 Miroslav Brück Neohlásené návštevy Fraktál redakcia
 • 2023 časopis Právny kuriér pre školy. Aktuálne informácie k riadeniu škôl a školských zariadení Raabe redakcia
 • 2023 časopis Knižnica, č. 1/2023 redakcia
 • 2023 časopis Fraktál L I T E R A T Ú R A horizontálne a vertikálne, ročník 6/2023 redakcia
 • 2023 Tim Birkhead Aké je to byť vtákom? Bambook redakcia
 • 2022 Julien Dan Na nesprávnom mieste Vydavateľstvo Motýľ zodpovedná redaktorka
 • 2022 Mária Rapošová Dráma medzinárodnej sochy Martina Kukučína Slovenská národná knižnica
 • 2022 Eduard Lazorík / Janka Bednáriková / Eva Veselovská Stredoveké liturgické fragmenty z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice Slovenská národná knižnica redakcia
 • 2022 Kol. autorov Kniha 2022. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore Slovenská národná knižnica redakcia
 • 2022 Nikola Kianicová Príručka pre starostov a zastupiteľov obcí pre budovanie a fungovanie knižníc Slovenská národná knižnica redakcia
 • 2022 Rafa Guerrero, Carolina Laguna Strelka a Bystroš: Misia Detektívi Lingea SK redakcia
 • 2022 Blanca Álvarez Strelka a Bystroš: Misia Pravek Lingea SK redakcia
 • 2022 časopis Remeslo, umenie, dizajn ÚĽUV redakcia
 • 2022 časopis Fraktál - L I T E R A T Ú R A horizontálne a vertikálne redakcia
 • 2022 John Steinbeck V neistej bitke BRAK redakcia
 • 2022 Stanislava Chrobáková Repar Antigony, Ifigénie, Heleny a iné užitočné deje Fraktál. o. z. redakcia
 • 2022 Marián Milčák Selfie Fraktál. o. z. redakcia
 • 2022 Šiori Itó Black Box Vydavateľstvo KPTL zodpovedná redaktorka
 • 2022 Andrej Drbohlav Psychológia masových vrahov Grada redakcia
 • 2021 Viliam Klimáček 3x Viliam Klimáček - Bratislavská trilógia Koloman Kertész Bagala doslov + redakcia
 • 2021 Andrej Drbohlav Psychológia sériových vrahov Grada redakcia
 • 2021 časopis FRAKTÁL redakcia
 • 2021 Miroslav Urban Včelárenie od jari do zimy Grada redakcia
 • 2021 Cath Crowley Slová v hlbinách Vydavateľstvo Zelený kocúr redakcia
 • 2021 Literárny týždenník redakcia
 • 2020 Magdalena Bystrzak – Radoslav Passia – Ivana Taranenková Kontakty literatúry (modely, identity, reprezentácie) VEDA redakcia
 • 2020 Tomáš Horváth Medzi invariantom a idiolektom. Detektív, dobrodružstvo, des. VEDA redakcia
 • 2020 Slovenská literatúra redakcia
 • 2020 Literárny týždenník redakcia
 • 2019 Marek Debnár – Andrej Gogora DIGITÁLNE TRENDY v súčasných humanitných vedách Centrum digitálnych humanitných vied redakcia
 • 2019 Literárny týždenník redakcia
 • 2019 Slovenská literatúra redakcia
 • 2018 Barborík - Passia Spisovateľ ako sociálna rola. Bratislava Veda redakcia
 • 2018 Ján Zambor Personálna bibliografia Univerzita Komenského zostavila
 • 2017 Psychológia a patopsychológia dieťaťa redakcia
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek