Hubinský Ondrej

 • angličtina
 • ruština
 • ukrajinčina
 • biografia
 • detektívka
 • dráma
 • esej
 • fikcia
 • odborná
 • populárno-náučná
 • pre mládež

V roku 2022 som ukončil štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii anglický a ruský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia som sa zúčastnil zahraničných stáží v Rusku a na Ukrajine, pôsobil som ako prekladateľ v študentskom projekte Samyzdat a ako výskumný pracovník v projekte GACY’68. Počas štúdia aj po ňom som sa venoval najmä vojenskej a historickej problematike. Ak práve nedrillujem nový cudzí jazyk, tak pravdepodobne prekladám, či už odborný alebo umelecký text, prípadne tlmočím.

Publikačná činnosť

 • 2024 Serhij Žadan Nebo nad Charkivom Brak
 • 2023 Serhij Žadan Internát Absynt
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek