Izsák-Boda Bianka

 • maďarčina
 • biografia
 • detektívka
 • esej
 • fantasy
 • fikcia
 • odborná
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež

Na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti som vyštudovala dejiny umenia a etnografiu. Už počas štúdia som sa venovala prekladu etnografickým odborným textom do slovenského jazyka pre Katedru etnografie. Od roku 2019 pracujem ako muzeologička v Múzeu krásnych umení v Budapešti, kde medzi inými prekladám aj odborné texty z oblasti dejín umenia – z maďarského jazyka do slovenčiny, ale aj naopak.

Literárnemu prekladu sa serióznejšie venujem od roku 2019, keď som pracovala v budapeštianskom Slovenskom kultúrnom inštitúte. V roku 2020 som vyhrala maďarské kolo Ceny Susanny Roth pre prekladateľov z českého jazyka s úryvkom z knihy Veroniky Bendovej. Odvtedy mi vyšli dva knižné preklady zo slovenčiny do maďarčiny: román Vandy Rozenbergovej – Muž z jamy a deti z lásky a novela Zuzany Šmatlákovej – Nič sa nestalo. Obe diela vyšli vo vydavateľstve Womanpress.

Publikačná činnosť

 • 2023 Zuzana Šmatláková Semmi sem történt (Nič sa nestalo) Womanpress
 • 2022 Ján Litvák A Duna vizét iszom (Pijem vodu z Dunaja, úryvok) literárny časopis Jelenkor
 • 2022 Vanda Rozenbergová A gödörember és a szerelemgyerekek (Muž z jamy a deti z lásky) Womanpress
 • 2021 Vanda Rozenbergová Szabadságot a fácánoknak (Slobodu bažantom, úryvky) Irodalmi Szemle online
 • 2020 Veronika Bendová Kimerített vidék (Vytěženej kraj, úryvok) Irodalmi Szemle online
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek