Kašáková Veronika

 • angličtina
 • španielčina
 • biografia
 • detektívka
 • fantasy
 • fikcia
 • pre deti
 • pre mládež
 • sci-fi

Vyštudovala som filológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrica so zameraním na anglický a španielsky jazyk. Od detstva ma fascinujú knihy a príbehy rôzneho žánru a aj preto som sa vydala smerom umeleckého prekladu. Zatiaľ som mala príležitosť pracovať s vydavateľstvami Aktuell a Artforum.

Publikačná činnosť

 • 2023 Omer Friedlander Muž, ktorý predával vzduch v Svätej zemi Artforum
 • 2022 C. J. Sansom Temný oheň Aktuell
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek