Kendrová Diana

 • angličtina
 • francúzština
 • biografia
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež

Som absolventkou bakalárskeho štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazykovej kombinácii francúzština, angličtina a slovenčina a čoskoro sa stanem čerstvou absolventkou magisterského štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove v rovnakom študijnom odbore. Jazyky odjakživa tvorili neoddeliteľnú súčasť môjho života, za čo vďačím svojmu francúzskemu otcovi a slovenskej matke. Vyrastala som vo Francúzsku a vypestovala si lásku k literatúre a umeniu. Od útleho veku som sa ponárala do prekladania; už ako 10-ročná som prekladala malé detské knižky, čo ma dodnes priťahuje. Súbežne s vysokoškolským štúdiom sa mi podarilo nadviazať spoluprácu s dvoma vydavateľstvami, čo ma pred rokom a pol podnietilo k otvoreniu živnosti. Mala som možnosť preložiť množstvo detských kníh, od poviedok, leporel, pracovných zošitov až po detské encyklopédie. Okrem toho sa venujem odborným prekladom a spolupracujem s rôznymi agentúrami. Popri prekladaní sa venujem aj tlmočeniu a vyučovaniu v jazykovej škole. Jazyky sú mojou vášňou a nesmierne ma teší, že táto vášeň je aj mojou profesiou, čo bolo vždy mojou túžbou.

Publikačná činnosť

 • 2024 365 Rozprávok z celého sveta Svojtka & Co
 • 2024 Veľká kniha otázok – Veda Rebo cz
 • 2024 Svet nálepiek – Dinosaury Svojtka & Co
 • 2024 Svet nálepiek – Zvieratá Svojtka & Co
 • 2024 Marrion Billet Moja veľká zvuková kniha Svojtka & Co
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek