Kompasová Anna

  • angličtina
  • nemčina
  • detektívka
  • fikcia
  • poézia

Som čerstvá absolventka magisterského študijného programu filológia v jazykovej kombinácii AJ – NJ na KTR FF UKF v Nitre. V súčasnosti sa prevažne venujem audiovizuálnemu prekladu, konkrétne prekladu dabingových listín.

Keďže však odmala milujem umeleckú literatúru, stala som sa aj spoluzakladateľkou rozbiehajúceho sa projektu Translatica – planéta prekladov, ktorý vznikol s podporou KTR FF UKF v Nitre, kde sa primárne venujem redakciám umeleckých textov (poetických aj prozaických).

Veľmi rada by som získala viac skúseností s umeleckým prekladom a priestor na sebarealizáciu aj v rámci Doslovu.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov