Lieskovanová Bibiána

  • angličtina
  • ruština
  • biografia
  • dráma
  • esej
  • populárno-náučná

Som študentkou piateho ročníka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a študujem prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazykovej kombinácii anglický a ruský jazyk. Vo voľnom čase sa učím nórčinu a rada by som sa raz naučila aj japončinu.

Už pri výbere vysokej školy som vedela, že prekladateľstvo je niečo, čo chcem robiť po zvyšok života. Odmala čítam knihy a milujem jazyky, takže kombináciou tohto vzniklo moje (budúce) vysnívané povolanie. Vďaka štúdiu som absolvovala dvojmesačnú jazykovú stáž v Moskve, ktorú hodnotím nadmieru pozitívne.
Mojim veľkým snom je prekladať umeleckú literatúru, a tak som nesmierne rada, že som mohla prispieť prekladmi do Samyzdatu, v ktorom mi aktuálne vyšli dve poviedky (poviedky sú publikované online).

Okrem prekladu umeleckej literatúry ma zaujíma aj titulkovanie, v ktorom som tiež aktívna. Minulý rok som sa podieľala na preklade titulkov pre filmový festival Jeden svet. Išlo o filmy Bosorky z Orientu, Nočná škôlka a Každý okamih života.

Publikačná činnosť

  • 2022 Denis Lipatov Alžírsko Samyzdat
  • 2021 Irina Poľanská Žehlička a zmrzlina Samyzdat
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a redaktorov