Lučanská Ľuba

 • bosniančina
 • čeština
 • chorvátčina
 • nemčina
 • ruština
 • srbčina
 • biografia
 • dráma
 • motivačná
 • odborná
 • poézia
 • populárno-náučná
 • pre deti
 • pre mládež

Som diplomovaná prekladateľka – absolventka FF UK v Bratislave v r. 1991 v odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo v jazykovej kombinácii nemčina-srbochorvátčina, z ktorej sa vyvinuli tri následnícke jazyky – v novovzniknutých, resp. samostatných štátoch, ktoré sa po vojne v bývalej Juhoslávii v 90-tych rokoch oddelili od Juhoslávie – srbčina, chorvátčina a bosniačtina, t. č. aj čiernohorská srbčina, ktorá je rovnaká ako srbčina používaná v Srbsku. Zameriavam sa na preklady z týchto jazykov, pričom mám za sebou aj preklad jednej knihy z ruštiny (z vlastnej iniciatívy, zatiaľ mi však nevyšla) aj z češtiny. Prekladám pre málo známe vydavateľstvá, ako je ViViT s.r.o. (pre ktoré robím redakčné úpravy každoročne vydávanej knihy biblických zamyslená HESLÁ pre príslušný rok), či Haulikov inštitút v Trnave, pre ktorý som zatiaľ preložila životopisnú knihu nášho prvého kardinála, Juraja Haulika, pôsobiaceho prevažnú časť svojho života v Chorvátsku. Žil v rokoch 1788 – 1869, takže prevažnú väčšinu diela bolo treba prekladať z dobových materiálov, teda zo starochorvátčiny. Keď nemám iné zadania, sama si beriem do rúk knihy z mojej knižnice, ktoré ešte neboli u nás preložené a snažím sa ich vydať z vlastnej iniciatívy, čo je však čoraz väčší problém. Preto sa mi tieto preklady hromadia v počítači a čakajú na dobu, ktorá bude priať aj takej literatúre, ktorú nemožno nazvať bestsellermi. Momentálne mám rozpracovaných niekoľko prác: jednu psychologickú knihu nemeckého psychiatra Samuela Pfeifera „Der sensible Mensch“, básnickú zbierku srbskej poetky Very Urumovej-Ruso – „Hlas, ktorý nepočuť“, niekoľko starých zošitových vydaní tzv. červenej knižnice a knihu „Juhoslovansko-slovenské slavistické vzťahy“ od najstarších čias až do nedávnej súčasnosti. Mám s nimi veľké plány, aj keď sa momentálne zdajú veľmi vzdialené od možnosti ich realizácie. Až na jednu malú výnimku (z tých, čo robím z vlastnej iniciatívy) – Zlato z Caxamalcy od Jakoba Wassermanna – sa mi zatiaľ nepodarilo nič iné vydať (na vlastné náklady). Túto malú, útlu knižôčku som však vydala aj ako e-knihu

Publikačná činnosť

 • 2019 Dr. Velimir Deželić st. Trnavský rodák kardinál Haulík Záhrebský Arcibiskup 1788 - 1869
 • 2015 Jakob Wassermann Zlato z Caxamalcy ViViT s.r.o.
 • 1997 Heslá1997 - 2021 ViViT s.r.o.
Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek