Mazag Jursová Renáta

  • francúzština
  • biografia
  • dráma
  • fikcia
  • komiks
  • motivačná
  • poézia
  • populárno-náučná
  • pre deti
  • pre mládež

Vyštudovala som odbor Európské štúdiá a medzinárodné vzťahy (2005-2008) na FSEV, UK v Bratislave a tiež Francúzsky jazyk a kultúru (2009-2014) na PdF, UK. Počas štúdií som absolvovala ročný študijný pobyt na Institut d’études politiques de Bordeaux a výskumnú stáž na Université Stendhal Grenoble 3 vo Francúzsku, pre ktorú som získala štipendium od Francúzského inštitútu v Bratislave. Vo svojich záverečných prácach som sa venovala francúzskej literatúre v období symbolizmu a kritike a analýze prekladu diela fr. autora D.Pennaca z francúzštiny do slovenčiny. Za diplomovú prácu z kritiky a analýzy prekladu mi udelili Cenu rektora UK. Skúsenosti s prekladom som nadobudla aj počas materskej dovolenky, keď som pre lit.nadáciu Studňa prekladala podklady (zmluvy a korešpondenciu) pre komunikáciu s fr.vydavateľstvom Mercure de France a CNL (Centre national du livre). Z anglického do francúzskeho jazyka som preložila, síce zatiaľ nepublikovaný, autorský komiks Juraja Čorbu a Davida Marcina: Polys Tous ces mondes. Venujem sa aj písaniu poézie a detskej tvorbe. Som členkou nezávislého divadelného zoskupenia 123artivist, kde niektoré svoje texty môžem formou divadla aj prezentovať.

Pozrite sa späť na stránku

Zoznam prekladateľov a prekladateliek, redaktorov a redaktoriek